صنعت و تکنولوژی
 • دری که پناهگاه زلزله می‌شود

  این در یک پناهگاه اضطراری را در هنگام وقوع زلزله فراهم می‌کند. در هنگام زلزله شما می‌توانید به زیر این در ...

  این در یک پناهگاه اضطراری را در هنگام وقوع زلزله فراهم می‌کند. در هنگام زلزله شما می‌توانید به زیر این در رفته و تا تمام شدن زلزله در آن جا بمانید. این در می‌تواند در خانه و دفتر کار شما مورد استفاده ...

  بیشتر بخوانید
 • رابط منعطف

  سیم‌های رابط که معرف حضور هستند؟ این رابط منعطف با شش تا پریز طوری طراحی و ساخته شده که به راحتی خم می‌شو ...

  سیم‌های رابط که معرف حضور هستند؟ این رابط منعطف با شش تا پریز طوری طراحی و ساخته شده که به راحتی خم می‌شود و می‌توانید آن را دور پایه‌ی میز و صندلی گیر بیاندازید تا جای ثابتی داشته باشد. این طراحی به ...

  بیشتر بخوانید
 • نور نجات

  این حلقه‌ی نجات در ساحل نصب می‌شود و انرژی نورانی تجدیدپذیر آن توسط باتری آبی، ال‌ئی‌دی قرمز رنگ را در شب ...

  این حلقه‌ی نجات در ساحل نصب می‌شود و انرژی نورانی تجدیدپذیر آن توسط باتری آبی، ال‌ئی‌دی قرمز رنگ را در شب، روشن نگه می‌دارد. به این طریق، نور نجات در دایره‌ی اطراف حلقه همیشه روشن خواهد بود و در نور ک ...

  بیشتر بخوانید