فشن
  • کفش‌های به دردنخور

    خلاقیت هم مثل همه چیز حد و مرز دارد. ولی گاهی اوقات هنرمندان و طراحان خلاق دیگر از حد و مرزها رد می‌شوند ...

    خلاقیت هم مثل همه چیز حد و مرز دارد. ولی گاهی اوقات هنرمندان و طراحان خلاق دیگر از حد و مرزها رد می‌شوند که هیچ، طرح‌هایی را ارائه می‌دهند که به درد هیچ بشری نمی‌خورد و حتی غیر قابل استفاده و آسیب زنن ...

    بیشتر بخوانید